داستانک و متن کوتاه

دلتنگی

http://www.up.vatandownload.com/images/czk12wstq04lhw224kww.jpg

بايد پارو نزد وا داد
بايد دل رو به دريا داد
خودش ميبردت هرجا دلش خواست
به هر جا برد بدون ساحل همون جاست

------------------------------------------------------------

دلم برات تنگ شده ب...... زم


+ نوشته شده در سه شنبه ۷ اردیبهشت۱۳۸۹ ساعت 1:53 توسط احسان